Kandidatprogram i systemvetenskap – Systemutveckling

180 hp

Studieplan, SSY1K, SYST

Kod
SSY1K
Inriktningskod
SYST
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 november 2017
Diarienummer
SAMFAK 2016/1, Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valfri A-kurs, 30 hp

Termin 4

Termin 5

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin