Informationssystem B: Algoritmer och datastrukturer

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS012

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Algoritmer är generella lösningar till problem, exempelvis för att effektivt hitta en persons telefonnummer i en telefonkatalog, för att sortera en grupp människor efter ålder, eller för att hitta den kortaste vägen till Örebro från Uppsala. Kursen visar hur datarepresentation definieras och presenterar ett antal användbara algoritmer för att söka ut och sortera data.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin