Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Studieplan, MBM1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBM1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 29 januari 2019

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin