Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Studieplan, MBM1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBM1Y
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet, 14 juni 2011

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin