Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Studieplan, MBM1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBM1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 29 januari 2020
Diarienummer
MEDFARM 2019/1715

Termin 1

Kursen 3BL106 Biokemi med molekylärbiologi fortsätter termin 2.

Termin 2

Termin 3

Kursen 3KK014 Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi påbörjas termin 3.

Termin 4

Kursen 3KK015 Verksamhetsförlagd utbildning I fortsätter termin 5.

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin