Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

Studieplan, TKV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2022
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Termin 1

Gemensam studieplan för inriktning Campus och Distans, period 1-2

Period 1

Period 2

Termin 2

Gemensam studieplan för inriktning Campus och Distans, period 3-4

Period 3

Period 4

Termin 3

Studieplan inriktning Campus

Period 1

Alternativa kurser

eller

Period 2

Alternativa kurser

eller

1TG314 ersätter 1TG295 och 1TG268. Ingen av dessa kan ingå i en examen samtidigt.

Period 1

Studieplan inriktning Distans

Period 2

Termin 3, preliminär studieplan 2023-2024

Inriktning Campus

Period 1

Lean management, 5 högskolepoäng (1TG253)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G1F

Six sigma, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG294)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G1F

Alternativa kurser

Ledarskap och kultur, 5 högskolepoäng (1TG293)

Huvudområde(n) med fördjupning: G1F

eller

Algebra och vektorgeometri, 5 högskolepoäng (1MA008)

Huvudområde(n) med fördjupning: Matematik G1N

Period 2

Förändringsledning, 5 högskolepoäng (1TG314)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G1F

Alternativa kurser

Ledarskap och coachning, 5 högskolepoäng (1TG296)

Huvudområde(n) med fördjupning: G1F

eller

Funktionslära för ingenjörer, 10 högskolepoäng (1MA278)

Huvudområde(n) med fördjupning: Matematik G1N

1TG314 ersätter 1TG295 och 1TG268. Ingen av dessa kan ingå i examen samtidigt.

Termin 4

VALBAR TERMIN inriktning Campus

Studieplan inriktning Campus

Period 3

Period 4

Period 3

VALBAR TERMIN inriktning Distans

Studieplan inriktning Distans

Period 4

Termin 4, preliminär studieplan 2023-2024

Inriktning Campus

Period 3

Industriell ekonomi 5 högskolepoäng (1TE743)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell Teknik G1F

Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext, 5 (av 10) högskolepoäng (1GV202)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar energiomställning G1F

Statistik för ingenjörer, 5 högskolepoäng (1MS008)

Huvudområde(n) med fördjupning: Matematik G1F

Period 4

Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext, 5 (av 10) högskolepoäng (1GV202)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar energiomställning G1F

Termin 5

VALBAR TERMIN inriktning Campus

Studieplan inriktning Campus

Period 1

Period 2

Termin 5, preliminär studieplan 2024-2025

Inriktning Campus

Period 1

En hållbar framtid ‐ teori och transdisciplinära visioner 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV199)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling G1N

En hållbar framtid ‐ transdisciplinära tillämpningar 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV201)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling G1N

Period 2

En hållbar framtid ‐ teori och transdisciplinära visioner 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV199)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling G1N

En hållbar framtid ‐ transdisciplinära tillämpningar 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV201)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling G1N

Termin 5, preliminär studieplan 2023-2024

Inriktning Distans

Period 1

Globalisering och utveckling, 7,5 högskolepoäng (2KU062)

Huvudområde(n) med fördjupning: Samhällsgeografi G1N

Period 2

Geopolitik och internationella relationer, 7,5 högskolepoäng (2KU076)

Huvudområde(n) med fördjupning: Samhällsgeografi G1N

Termin 6

Studieplan inriktning Campus

Period 3

Period 4

Hållbar verksamhetsutveckling (1TG297) och Hållbar verksamhetsutveckling (1TG275) kan inte ingå tillsammans inom examenskravet.

Termin 6, preliminär studieplan 2024-2025

Inriktning Campus

Period 3

Hållbar verksamhetsutveckling, 10 högskolepoäng (1TG297)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2F

Förstudie för examensarbete i industriell teknik, 5 högskolepoäng (1TG276)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2F

Period 4

Examensarbete i industriell teknik, 15 högskolepoäng (1TG277)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2E

Hållbar verksamhetsutveckling (1TG297) och Hållbar verksamhetsutveckling (1TG275) kan inte ingå

tillsammans inom examenskravet.

Termin 6, preliminär studieplan 2023-2024

Inriktning Distans

Period 3

Hållbar verksamhetsutveckling, 10 högskolepoäng (1TG297)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2F

Förstudie för examensarbete i industriell teknik, 5 högskolepoäng (1TG276)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2F

Period 4

Examensarbete i industriell teknik, 15 högskolepoäng (1TG277)

Huvudområde(n) med fördjupning: Industriell teknik G2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin