Organisation II: Organisationen och omvärlden

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE996

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en fördjupning inom organisationsteorin med fokus på organisationen och dess omvärld. Organisationer är system för maktutövning som begränsas och påverkas av en rad interna och externa förhållanden. Inom ramen för kursen kommer bland annat organisationsförändringar, digitaliseringens påverkan och interkulturella aspekter att behandlas. På kursen kommer vi också att diskutera organisationers sociala ansvarstagande. Kursen bygger i hög grad på självständigt arbete med stöd av föreläsningar och seminarium.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin