Organisation II: Organisationen och omvärlden

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE996

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Alvehus, Johan; Jensen, Tommy, Organisation, 2 uppl., Studentlitteratur AB, 2020Obligatorisk
  • Readings compiled by the department, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin