Organisation II: Organisationen och omvärlden

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE996

Huvudgrupp 1

  • Grafström, Maria m.fl., En berättelse om organisering -, 2 uppl., Studentlitteratur AB, 2022Obligatorisk (Även upplagan från 2017 fungerar.)
  • Readings compiled by the department, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin