Introduktion till samhällsplanering

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU094

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vill du bidra till utvecklingen av levande stadsdelar, rusta samhället för ett förändrat klimat, lyfta fram kulturmiljöernas värde eller skapa förutsättningar för en hållbar landsbygdsutveckling? De är exempel på saker som samhällsplanering handlar om.

På den här kursen lär du dig:

  • om samhällsplaneringens idéutveckling
  • om samhällsplaneringens mål, regler och tillämpningar, i såväl stad som på landsbygd
  • att tolka och använda översikts- och detaljplaner
  • att analysera planeringsprojekt utifrån hållbarhets- och jämlikhetsperspektiv
  • att kritiskt reflektera över samhällsplaneringens möjligheter och begräsningar när det gäller att tillgodose motstridiga intressen och behov.

Kunskaper i samhällsplanering är efterfrågade av såväl offentliga aktörer som privata bolag med siktet inställt på samhällsbyggande och hållbar utveckling.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin