Grundkurs i företagsfinansiering

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE997

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en bred bild av de frågeställningar som har koppling till ett företags investerings- och finansieringsverksamhet. I korthet innebär det att fokus finns på företagets balansräkning. Centrala moment som behandlas i kursen är

  • principer för hur finansiella tillgångar ska värderas
  • hur kostnaden för ett företags olika kapitalkällor (skulder och lån) bör beräknas samt hur företagets kapitalkostnad kan identifieras med utgångspunkt från kapitalkällornas storlek
  • efter vilka principer och normer som ett företag ska genomföra reala investeringar i sin verksamhet
  • på vilket sätt företaget ska finansiera sin verksamhet.

I kursen kommer också olika metoder att studeras som möjliggör att en akties korrekta pris kan beräknas. Förekomst och huvudprinciper vid värdering av derivatprodukter, främst optioner, kommer också att behandlas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin