Grundkurs i företagsfinansiering

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE997

Huvudgrupp 1

  • Brealey, Richard A.; Myers, Stewart C.; Allen, Franklin, Principles of corporate finance, Thirteenth edition, New York, NY, McGraw-Hill Education, 2019Obligatorisk (Välj upplaga 14 när den finns i tryck!)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin