Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE995

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen studerar du hur man systematiskt kan styra en verksamhet för att realisera dess strategier. Kursen är en introduktion inom området där metoder och modeller för styrning och ledning av organisationer presenteras och problematiseras. Kursens fokus ligger därmed på förståelse, problematisering och praktisk förankring av ekonomistyrning.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin