Grundkurs i marknadsföring 1

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE946

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Inom marknadsföring behandlas marknadsföringens grunder för konsument-, tjänste- och industriella marknader. Exempel på innehåll är konsumenter, konkurrenter och omgivning. Även företags strategiska och taktiska marknadsföringsplanering, marknadsföringsproblem som är relaterade till tjänsters karaktäristika, relationsorienterat synsätt kontrasteras mot det transaktionsorienterade.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin