Grundkurs i marknadsföring 1

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE946

Huvudgrupp 1

Förutom kursboken kan annan litteratur i form av Artiklar och bokkapitel tillkomma.

  • Kotler, Philip; Armstrong, Gary.; Opresnik, Marc Oliver., Principles of marketing, 18e global edition., Harlow, England, Pearson, [2021]Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin