Grundkurs i marknadsföring 1

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE946

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Förutom kursboken kan annan litteratur i form av Artiklar och bokkapitel tillkomma.

  • Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Opresnik, Marc Oliver, Principles of marketing, 17 global edition, Harlow, Pearson, 2018Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin