Grundkurs i marknadsföring 1

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE946

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Förutom kursboken tillkommer annan litteratur i form av Artiklar och bokkapitel, ca 200 sid vilka distribueras under kursen.

https://courses.hgo.se/course/view.php?id=3069&element=2

  • Kotler, Philip; Armstrong, Gary, Principles of marketing, 15. ed., Boston, Pearson Prentice Hall, cop. 2014Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin