Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE944

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen studerar du affärsredovisning, vilket omfattar fördjupning i begrepp såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Även sambandet mellan resultat, balansomslutning och likviditet uppmärksammas. Vidare principerna bakom dubbel bokföring samt redovisningens slutrapporter såsom årsbokslut och årsredovisning. Den avslutande delen problematiserar tillämpningen av redovisningsinformation i förhållande till lagar, regler och normer.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin