Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE944

Huvudgrupp 1

  • Marton, Jan; Sandell, Niklas; Stockenstrand, Anna-Karin, Redovisning: från bokföring till analys, 5 uppl., Studentlitteratur AB, 2022Obligatorisk (Senaste upplagan rekommenderas, men även tidigare upplagor är användbara.)
  • Övrig litteraturObligatorisk (Kompletterande kursmaterial i form av övningsbok, kompendier och artiklar kan användas och examineras i kursen. Information om detta kursmaterial framgår av studiehandledning för aktuellt kurstillfälle.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin