Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Studieplan, MBM1Y

Kod
MBM1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 13 december 2022
Diarienummer
MEDFARM 2022/2535

Termin 1

Kursen 3BL106 Biokemi med molekylärbiologi fortsätter termin 2.

Termin 2

Termin 3

Kursen 3KK014 Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi påbörjas termin 3.

Termin 4

Kursen 3KK015 Verksamhetsförlagd utbildning I fortsätter termin 5.

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin