Fysioterapeutprogrammet

180 hp

Studieplan, MFT1Y

Kod
MFT1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 17 oktober 2023
Diarienummer
MEDFARM 2022/2169

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Valbar kurs alternativt valbar VFU, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin