Läkarprogrammet

360 hp

Studieplan, MLA2Y

Kod
MLA2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 13 december 2022
Diarienummer
MEDFARM 2022/2169

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

Termin 12

Valbara kurser, 7,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin