Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

60 hp

Studieplan, TKK1Y

Kod
TKK1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Termin 1

Period 1

1FA014 kan ersättas i examen av 1FA400, men båda kurserna kan inte samtidigt ingå i examen.

Period 2

1EL008 kan ej ingå i examen tillsammans med 1TE655.

Termin 2

Period 3

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin