Dietistprogrammet

180 hp

Studieplan, SDI1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SDI1Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 december 2012
Diarienummer
SAMFAK 2012/150, Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin