Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK025

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Genom verksamhetsförlagd utbildning tränas du i dietistens yrkesroll. Du följer och medverkar i dietistens verksamhet på sjukhus, i primärvård och/eller kommun. Stor vikt läggs vid övning i samtalsmetodik och mötet med patienten samt nutritionsbehandlingsprocessen. Detta sker under handledning av en eller flera legitimerade dietister. Din självständighet och förmåga att ta eget ansvar tränas successivt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin