Fysioterapeutprogrammet

180 hp

Studieplan, MFT1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MFT1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 3 september 2013

Termin 1

Fysioterapi I – Hälsa, beteende och lärande, 12 hp

Hälsopsykologi 7,5 hp

Fysiologi, 9 hp

Anatomi I, 1,5 hp

Termin 2

Anatomi II, 7,5 hp

Fysioterapi II – Människan i rörelse, 15 hp

Ortopedi, 3 hp

Kirurgi, 1,5 hp

Invärtesmedicin inkl. patologi/inflammation, 3 hp

Termin 3

Fysioterapi IIIa – Åtgärder vid funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

inkl. VFU (/,5 hp) , 15 hp

Fysioterapi IIIb – Fysisk aktivitet vid folksjukdomar, 6 hp

Samspel och kommunikation, 6 hp

Grundläggande smärta/smärtfysiologi, inkl.smärtfarmakologi, 3 hp

Termin 4

Neurologi, geriatrik, pediatrik och neuropsykiatri, 6 hp

Neuroanatomi, 1,5 hp

Fysioterapi IV – Rehabilitering och habilitering inkl. VFU II (7,5 hp), 21 hp

Vetenskapsmetodik II, 1,5 hp

Termin 5

Vetenskapsmetodik III, 4,5 hp

Psykisk ohälsa inkl. psykiatri, 4,5 hp

Fysioterapi V - Muskuloskeletal funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inkl. VFU III (7,5 hp), 21 hp

Termin 6

Vetenskapsmetodik IV - examensarbete, 15 hp

Fysioterapi VI – Ledarskap, organisation och samhälle, inkl. VFU IV inom valfritt område (7,5 hp), 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin