Masterprogram i fysik – Geofysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, GEOF

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
GEOF
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Kurserna 1GV017 och 1GV018 ges bara på svenska.

Termin 2

Kursen 1GE038 är för magisterexamen.

Termin 3

Kursen 1FA357 ges bara udda år.

Kursen 1GE052 ges fr.o.m. hösten 2016.

Termin 4

Övriga kurser som kan läsas under valfri period.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin