Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

Studieplan, TBY1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBY1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 januari 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Det är obligatoriskt att läsa minst 25 hp av de valbara kurserna i årskurs 3.

Period 1

Period 2

1TE414, 1TE416 och 1TE428 passar för en studieinriktning mot anläggning.

1TE402, 1TE416, 1TE403 och 1TE419 passar för en studieinriktning mot konstruktion.

1TE429 passar för en studieinriktning mot produktion.

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Tillvalskurser

Dessa kurser kan sökas då studenten är behörig till dem. Kurserna går i olika perioder.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin