Kursplan för Spektroskopi av atomer och molekyler

Spectroscopy of Atoms and Molecules

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA658
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Materialvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp i teknik/naturvetenskap. Kemisk bindning i molekyler och material och Introduktion till materialvetenskap ska vara genomgångna. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen fokuserar på användning av olika typer av modern spektroskopi och förbereder studenten för vidare studier och för forskning inom modern atom- och molekylfysik.

 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt planera experimentella och teoretiska studier av atomer och molekyler
 • utvärdera och bedöma modeller, terminologi och metoder som används inom experimentell och teoretisk atom- och molekylfysik
 • förklara funktionen och underliggande principer för modern experimentell utrustning för spektroskopi av atomer och molekyler
 • kritiskt utvärdera forskningsresultat och rapportera de viktigaste resultaten

Innehåll

Väteatomen, elektron-spinn och atomspektroskopin. Atomer i externa fält. Helium och andra flerelektronatomer. Born-Oppenheimer approximationen och molekylär spektroskopi. Elektroniska övergångar i molekyler, Frank-Condon principen och ultrasnabb relaxation. Vågpaket, korta pulser och tidsupplöst spektroskopi. Röntgenspektroskopi och molekylär dynamik.

Undervisning

Föreläsningar, studentpresentationer och rapporter om utvalda ämnen, gästföreläsningar om aktuell forskning och demonstrationsexperiment i forskningslaboratorier.

Examination

Muntlig presentation and skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bransden, B. H. Joachain, Charles Jean Physics of atoms and molecules

  2. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haken, H.; Wolf, H. C. The physics of atoms and quanta : introduction to experiments and theory

  4. ed.: Berlin: Springer-Vlg, cop. 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Atkins, P. W.; Friedman, R. S. Molecular quantum mechanics

  5th ed.: Oxford: Oxford University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haken, H.; Wolf, H. C. Molecular physics and elements of quantum chemistry : introduction to experiments and theory

  Berlin: Springer, cop. 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hertel, Ingolf V.; Schulz, Claus-Peter Atoms, Molecules and Optical Physics [Elektronisk resurs] : 1 Atoms and Spectroscopy

  Berlin: Springer, 2015

  Table of Contents / Abstracts

  Se bibliotekets söktjänst