Kursplan för Fördjupning i antropologisk teori

Advanced Study of Anthropological Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA401
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i antropologisk idéutveckling och teoribildning.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- Självständigt diskutera centrala problemområden inom problemområden inom antropologisk teori med särskild fokus på den moderna antropologins gestaltning av de ständigt aktuella frågorna om relationen mellan det universellt givna, och det socialt konstruerade.

Innehåll

Kursen behandlar centrala problemområden inom antropologisk teori med särskild fokus på den moderna antropologins gestaltning av de ständigt aktuella frågorna om relationen mellan det universella och givna ('natur') och det partikulära och socialt konstruerade ('kultur').

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, handledning. Undervisningsspråk är eventuellt engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen. Kursen betygssätts med något av betygen Godkänd eller Underkänd eller i förekommande fall Väl godkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur:

 • Moore, Henrietta L.; Sanders, Todd Anthropology in theory : issues in epistemology

  2. ed.: Chichester: Wiley Blackwell, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barnard, Alan History and theory in anthropology.

  Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engelke, Matthew Think like an anthropologist

  [London, UK]: Pelican, an imprint of Penguin Books, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Willerslev, Rane Soul hunters : hunting, animism, and personhood among the Siberian Yakughirs

  Berkeley: University of California Press, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan