Kursplan för Strängteori I

String Theory I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA161
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-05-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2014
 • Behörighet: 120 hp. Kvantfältteori. Avancerad kvantfältteori rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för vilka frågor/problem strängteori är svaret på
 • förklara skillnaderna mellan punktpartikelns, den icke-relativistiska och den relativistiska strängens egenkaper
 • redogöra för hur kvantiserade strängar utgör en konsistent teori för kvantgravitationen,
 • redogöra för strängens beskrivning från ett världsyte- och målrumsperspektiv,
 • lösa strängens rörelseekvationer för givna initial- och randvillkor,
 • sammanfatta innehållet i de grundläggande forskningspublikationer som introducerar bosonisk strängteori

Innehåll


Beskrivning av och klassisk rörelse hos den icke-relativistiska strängen, den relativistiska punktpartikeln och den relativistiska strängen; världsyte- och målrumperspektiv, ljuskonbeskrivning, kvantisering av punktpartikeln, öppna och slutna strängar.

Undervisning

Föreläsningar

Examination


Hemuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 14, 2014

 • Polchinski, Joseph Gerard String theory. : Vol. 1 An introduction to the bosonic string

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polchinski, Joseph Gerard. String theory. : Vol. 2 Superstring theory and beyond

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst