Kontakt

Cajsa Bartusch Kätting

Universitetslektor ,docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
cajsa.bartusch[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3025
Mobiltelefon:
070-5274327

Peter Juslin

Professor ssk kognitionspsykologi 03 vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
Peter.Juslin[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2503

Fouad El Gohary

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
fouad.el.gohary[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3781
Mobiltelefon:
072-9999832

Britt Stikvoort

Postdoktor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
britt.stikvoort[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2224

Gästforskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

Vera van Zoest

Forskare vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
vera.van.zoest[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 4035

Karl Lindberg

Forskningsassistent vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
karl.lindberg[AT-tecken]it.uu.se

Tina Ringenson

Postdoktor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
tina.ringenson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5728
Mobiltelefon:
073-4697253

Mona Guath

Postdoktor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
Mona.Guath[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2224

Anders Nilsson

Forskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
anders.n.nilsson[AT-tecken]angstrom.uu.se

Emanuel Larsson

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
emanuel.larsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3402

Affilierade medlemmar

Nina Fowler

Affilierad Forskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
nina.fowler[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250317
Senast uppdaterad: 2022-11-03