USER– Uppsala Smart Energy Research group

USER - Uppsala Smart Energy Research group – är i hög grad tvärvetenskaplig, kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt och är involverad i omfattande samarbeten med näringslivet och andra lärosäten.

I ljuset av insikten att ett smart nät aldrig blir smartare än dess användare är USER:s övergripande syfte att öka den allmänna kunskapen om elkonsumenters och prosumenters roll i förverkligandet av visionen om framtidens smarta elnät. Forskningen fokuserar främst på användarbeteende och sociotekniska perspektiv på efterfrågeflexibilitet, men även decentraliserad produktion, lagring och elbilar samt därmed relaterade produkter och tjänster.

Forskargruppens finansiella grundplåt utgörs av medel från programmet STandUP for Energy, som är ett led i regeringens satsning på det strategiska forskningsområdet energi. Övriga finansiärer presenteras i anslutning till beskrivningarna av de enskilda forskningsprojekten.

Filmer

Cajsa Bartusch berättar om hur elkonsumenter kan vara en del av lösningen på kapacitetsbristen i elnäten i Ellevios film ”Värtan – ett ställverks historia – del 4”.

UppTalk Weekly 8 mars: Vi möter Cajsa Bartusch i ett samtal om elanvändarnas roll i omställningen till ett hållbart energisystem.

Krönika: Energikrisen kan leda till effektiviseringar

Energikrisen har potential att leda till mer aktiva och flexibla elkonsumenter och därmed en mer välfungerande elmarknad och ett effektivare utnyttjande av elnätet. Det finns dock faktorer som kan motverka denna positiva utveckling. Det skriver Cajsa Bartusch Kätting, forskare och ledare för forskargruppen USER - Uppsala Smart Energy Research Group – i en krönika.

Läs krönikan i sin helhet

Kontakt

Cajsa Bartusch, forskningsledare för User.

Fler kontaktuppgifter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin