ACTRIS – the Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC)

ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur, (European Research Infrastructure Consortium (ERIC), där 17 länder samlar sina resurser inom atmosfärsvetenskap.

ACTRIS ger tillgång till ett stort antal tjänster för observationer, experiment, modeller, satellitdata, analyser, prognosverktyg men också tekniska plattformar för att studera atmosfäriska processer inom miljö- och klimatforskning. Sverige är medlem i ACTRIS och den svenska noden är nära kopplad till ICOS. 

Lunds universitet är värd för ACTRIS och övriga medverkande lärosäten är Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt SMHI.

Denna forskningsinfrastruktur bedöms av Vetenskapsrådet vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Anna Rutgersson, professor vid institutionen för geovetenskaper.

ACTRIS – the Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure

Anna Rutgersson

Professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

E-post:
Anna.Rutgersson[AT-tecken]met.uu.se
Telefon:
018-471 2523
Mobiltelefon:
070-1679044
Senast uppdaterad: 2023-05-12