Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC)

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) är en sammanslutning av tjugo europeiska samhällsvetenskapliga dataarkiv och en distribuerad infrastruktur för socialvetenskapliga data. Genom CESSDA-ERIC får forskare tillgång till data från Europas länder och genom organisationens medverkan i globalt datasamarbete får svenska forskare även tillgång till data från ett stort antal länder utanför Europa. Sverige har varit medlem av CESSDA sedan 1981 genom Svensk nationell datatjänst (SND) som är Sveriges tillhandahållare i CESSDA-ERIC.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC):s webbplats (på engelska)

Om Svensk nationell datatjänst (SND) – Sveriges nod inom CESSDA-ERIC

Kontakt

Kristina Edström, professor vid institutionen för kemi - Ångström.

Abstrakt illustration med sammanbundna ikoner med figurer och ettor och nollor i bakgrunden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin