Svensk nationell datatjänst (SND)

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell forskningsinfrastruktur som syftar till att möjliggöra bevarande av och tillgång till forskningsdata av hög kvalitet från ett flertal vetenskapliga discipliner. SND har även ansvar för att tillhandahålla dokumentation och att utveckla standarder för dokumentation och lagring av forskningsdata.

Göteborgs universitet är värd för SND och närmre 40 lärosäten/organisationer, däribland Uppsala universitet, medverkar. SND är Sveriges nod i Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC).

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Svensk nationell datatjänst (SND):s webbplats

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) – internationell forskningsinfrastruktur där SND ingår

Kontakt

Karl Michaëlsson, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Illustration av datorkod på en digital skärm.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin