European Research Infrastructure for Language Resources and Technology (CLARIN-ERIC)

European Research Infrastructure for Language Resources and Technology (CLARIN-ERIC) är en europeisk distribuerad e-infrastruktur för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap baserad på ett nätverk av nationella noder som erbjuder språkdata, språkteknologisk databearbetning och expertis till forskarsamhället. Sverige har varit en del av CLARIN-ERIC sedan 2014 genom den svenska noden Common Language Resources and Technology Infrastructure (Swe-CLARIN).

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Om Common Language Resources and Technology Infrastructure (Swe-CLARIN) – Sveriges nod inom CLARIN-ERIC

European Research Infrastructure for Language Resources and Technology (CLARIN-ERIC):s webbplats

Kontakt

Joakim Nivre, professor vid institutionen för lingvistik och filologi.

Surfplatta och gamla böcker i en bokhylla.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin