Institut Laue-Langevin (ILL)

Institut Laue-Langevin (ILL) är en europeisk neutronforskningsanläggning i Frankrike. Anläggningen har ett fyrtiotal olika instrument som spänner över alla typer av neutronspridningstekniker. Användarna kommer från många olika forskningsfält, från fysik och biologi till kulturarv. Vid ILL finns det svenska instrumentet SuperADAM som Uppsala universitet är värd för.

Vid Uppsala universitet finns Centrum för neutronspridning som verkar för samarbete i utvecklandet och användandet, inom samtliga av universitetets forskningsområden, av neutronspridning.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Institut Laue-Langevin (ILL):s webbplats (på engelska)

Om SuperADAM – svenskt instrument vid Institut Laue-Langevin (ILL)

Centrum för neutronspridnings webbplats

Kontakt

Martin Sahlberg, institutionen för kemi - Ångström.

Björgvin Hjörvarsson, institutionen för fysik och astronomi.

Reaktor i neutronforskningsanläggningen Institut Laue-Langevin (ILL).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin