Biobank Sverige

Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning som finns regionalt tillgänglig och är inrättad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen. Arbetet sker på uppdrag och med stöd av regioner och universitet med medicinska fakulteter. Den del av infrastrukturen som finansieras av Vetenskapsrådet förvaltas vid Uppsala universitet. Biobank Sveriges arbete stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner och Vinnova via Swelife.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Tobias Sjöblom, föreståndare för Biobank Sverige.

Biobank Sveriges webbplats

Relaterad information

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC) – internationell forskningsinfrastruktur där Biobank Sverige ingår.

Tobias Sjöblom

Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Tobias Sjöblom

Prefekt vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Administration

Senast uppdaterad: 2022-05-12