Swedigarch

Swedigarch är en infrastruktur som tar tillvara och tillgängliggör den enorma kunskapspotential som finns i arkeologisk dokumentation, naturvetenskapliga analysresultat och kulturarvssamlingar. Infrastrukturen möjliggör arkeologisk och tvärvetenskaplig forskning på dessa ovärderliga källor: från lokala djupstudier till storskaliga synteser som spänner över både tid och rum. Med hjälp av infrastrukturen kan forskarna genomföra komplexa datadrivna analyser som tidigare inte varit möjliga.

Uppsala universitet är värd för Swedigarch och övriga medverkande är Umeå universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer.

Denna forskningsinfrastruktur bedöms av Vetenskapsrådet vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Swedigarch – Swedish National Infrastructure for Digital Archaeology (på engelska)

Kontakt

Karl-Johan Lindholm, professor vid institutionen för arkeologi och antik historia.

Datorrendering av Kungsgårdsplatån i Gamla Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin