Battery 2030+

BATTERY 2030+ är ett långsiktigt forskningsinitiativ som sammanför akademi, industri och finansiärer för att utveckla nästa generations högeffektiva, hållbara och säkra batterier.
  • Hållbara och uppladdningsbara batterier med högsta möjliga energitäthet, kapacitet och livslängd är en viktig pusselbit för att nå målet om ett fossilfritt samhälle.
  • Visionen för det europeiska forskningsinitiativet BATTERY 2030+ är att skapa framtidens batterier, och därmed förse den europeiska batteriindustrin med ny banbrytande teknik och konkurrenskraft.
  • Initiativet, som stöttas av EU:s ramprogram Horizon 2020 genom en så kallad Coordination and Support Action (CSA), bygger på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med stöd från både industri och akademi. Initiativets kärngrupp består av 17 aktörer från nio europeiska länder där Uppsala universitet ansvarar för samordningen.

Battery 2030+

Stiliserade batterier i grönt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin