Solceller

Forskningen om sol-el rör nya material och strukturer för mer miljövänliga och kostnadseffektiva solceller med högre verkningsgrad och livslängd. Fokus ligger på olika typer av tunnfilmssolceller, solceller av perovskit och kombinationer av dessa tillsammans med etablerade solceller. I forskningen ingår avancerad materialanalys och materialteoretiska beräkningar tillsammans med tillverkning av material och kompletta solceller. En annan del av forskningen rör solinstrålning, prognostisering och användning av solenergi i byggnader och bebyggelse.

Om solcellsteknik på institutionen för materialvetenskaps webbplats

Om solceller inom området för fysikalisk kemi på institutionen för kemis webbplats

Om elektronisk struktur och elektrondynamik inom solceller på institutionen för fysik och astronomis webbplats (på engelska)

Om solenergi i byggnader och bebyggelse på institutionen för samhällsbyggnad och industriell tekniks webbplats

Två personer går på ett tak täckt av solceller.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin