Global hälsa

Hur kan vi skapa beredskap för att klara av globala hälsohot som till exempel antibiotikaresistens, utbrott av nya virussjukdomar eller den ökande graden av övervikt och fetma i världen? Hur kan vi motverka ojämlikhet i hälsa som baseras på socioekonomiska och kulturella faktorer? Hur kan vi bygga hållbara globala hälsosystem och minska ojämlikhet i hälsa och överlevnad?

Forskningen inom global hälsa är en kombination av klassisk patientfokuserad medicin och interventioner för förbättrad hälsa på samhällsnivå. Medicinsk grundforskning och klinisk medicin kombineras med bland annat samhälls- och beteendevetenskap, juridik, naturvetenskap och teknik. Inom Uppsala universitet pågår många tvärvetenskapliga samarbeten med syfte att hitta hållbara, globala lösningar på hälsoproblem och förbättra hälsoläget i världen.

Illustration av hand som håller ett stetoskop mot jordklotet.

Exempel på pågående forskning

Exempel på nätverk, projekt och satsningar

Nätverket GlobeLife

GlobeLife är ett nätverk skapat genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet. Målet med GlobeLife är att stärka de två universitetens forskning och utbildning inom global hälsa.

Nätverket GlobeLife

WHO Collaborating Center för migration och hälsa

Internationell mödra- och barnhälsovård vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Plattform och kompetenscentrum för att främja flyktingar och migranters hälsa.

Sveriges första WHO-center för migration och hälsa

UNITE4TB

Universitet och läkemedelsföretag i tretton länder har gått samman i ett nytt internationellt kunskapskonsortium, UNITE4TB, som med gemensam kraft ska utveckla de verktyg som krävs för nya och effektiva antibiotikabehandlingar mot tuberkulos.

UNITE4TB (på engelska)

Wellcome Leap Global Network

Uppsala universitet är en del av den internationella forskningssatsningen Wellcome Leap. Med 21 universitet och 115 000 forskare från hela världen satsar Wellcome Leap på forskning om global hälsa.

Wellcome Leap Global Network (på engelska)

Social Innovation In Health Sverige

Social Innovation In Health, SIHI, är en global organisation som skapats av WHO och Sida, som nu etablerar sig i Sverige. Syftet är att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte och att knyta kontakter mellan forskare, entreprenörer och organisationer som sysslar med social innovation inom hälsa.

Social Innovation In Health Sverige (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin