Livsvetenskap

Livsvetenskaper är vetenskapen om allt levande. Den handlar om hur levande organismer fungerar, samverkar och påverkar vår omgivning. Biologi och medicin kombineras med teknik, kemi, fysik, materialvetenskap och farmakologi. Forskningen kommer till nytta inom allt från sjukvård, läkemedelsutveckling, medicinsk diagnostik och livsmedelsindustrin till bioteknik, veterinärmedicin och växtforskning och skogsindustrin. Idag kan komplexa biologiska processer studeras tack vare den snabba teknikutveckling som sker parallellt med den vetenskapliga grundforskningen. De allt större datamängder som samlas in och analyseras med hjälp av beräkningsvetenskap och artificiell intelligens (AI) ger ny kunskap och skapar nya möjligheter.

I Uppsala finns en lång tradition av forskning i livsvetenskaperna. Vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Uppsala finns tekniska resurser för att kartlägga människors och djurs arvsmassa och söka efter bakgrunden till olika sjukdomar. Vare sig det handlar om att utforska livets allra minsta beståndsdelar i laboratoriet, hur vi kan skräddarsy cancerbehandlingar på individnivå eller om studier av hur nyfödda barn ska få en bra start. Den snabba utvecklingen på området väcker också etiska frågor om rätt och fel.

Pipetter i lila ovanför behållare.

Exempel på pågående forskning

Exempel på infrastrukturer och projekt

Science for Life Laboratory (SciLifeLab)

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) – Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning – är en storskalig nationell forskningsinfrastruktur inom molekylära livsvetenskaper. SciLifeLab fokuserar på teknologiutveckling och datadriven forskning inom cellbiologi, precisions- och translationell medicin samt miljö och biodiversitet.

Forskningsinfrastrukturen inom SciLifeLab är nationellt tillgänglig och arbetar för att skapa – eller fungerar som – ett nationellt ramverk för de stora mängder data som genereras inom life science. SciLifeLab kommer internationellt att ha en central roll i koordinering av de stora datamängder som genereras inom livsvetenskaperna, bland annat genom det svenska engagemanget i European 1+ Million Genome Project.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab)

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)

Nationell forskningsinfrastruktur inom livsvetenskaperna som utgör bioinformatikplattformen vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Erbjuder bioinformatikexpertis inom till exempel storskalig dataanalys, systemutveckling och AI.

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)

Genomikplattformen National Genomics Infrastructure (NGI)

Nationell forskningsinfrastruktur som erbjuder teknologi för storskalig DNA-sekvensering samt SNP-genotypning och ingår i genomikplattformen vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab). NGI erbjuder även expertis inom bioinformatik och statistik som ska säkerställa att den experimentella designen blir optimal och projektet vetenskapligt produktivt.

National Geniomics Infrastructure (på engelska)

Competence Centre in Additive Manufacturing for the Life Sciences: Additiv tillverkning för livsvetenskaperna

Forskning och utveckling av nya tekniker för 3D-skrivning, bland annat komplexa strukturer för förbättrade bioprocesser, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering.

Competence Centre in Additive Manufacturing for the Life Sciences (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin