Nya material

Hur kan nya smarta material hjälpa oss att förbättra människors hälsa, skona naturen, förbättra fattiga länders ekonomi, öka effektiviteten inom industrin eller bidra till att lösa klimatfrågor? Vid Uppsala universitet pågår spännande forskning för att lösa viktiga samhällsutmaningar men också för att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och svensk basindustri.

Nya forskningsprojekt pågår till exempel för att ta fram nya material för hållbara batterier eller för att utveckla ett biokeramiskt material som får igång återväxt av skallben. Andra projekt arbetar med nya energisnåla elkomponenter, metalliska nanopartiklar som ger bättre solceller och pappersfilter som kan rena vatten. Universitetet satsar också på forskning kring mer effektiva och hållbara produktionstekniker med materialfokus, till exempel additiv tillverkning (3D-printning). Ytterligare forskning utvecklar kolmaterialet grafen för användning inom industrin, tar fram en helt ny typ av sensorer med hjälp av nanoteknologi för bland annat miljöövervakning eller undersöker om man kan minska infektionsrisken vid implantatoperationer.

Kranium med en biokeramik som täcker den övre vänstra halvan.

Exempel på pågående forskning

Exempel på infrastruktur, projekt och centrum

MAX IV-laboratoriet

Sveriges synkrotronljusanläggning, MAX IV-laboratoriet, är en nationell forskningsinfrastruktur som möjliggör forskning inom områden som biologi, fysik, kemi, miljövetenskap, geologi, teknik, läkemedel och kulturarv för att kunna studera material och molekyler ner till atomnivå. Lunds universitet är värd för MAX IV-laboratoriet och ett stort antal lärosäten medfinansierar anläggningen, däribland Uppsala universitet.

MAX IV-laboratoriet

FREIA-laboratoriet

Vid Facility for Research Instrumentation and Accelerator Development (FREIA) bedrivs forskning inom acceleratorfysik, generering av fotonstrålar med hjälp av laddade partiklar, acceleratorteknologi och instrumentation. På laboratoriet arbetar forskare, ingenjörer och tekniker med att utveckla och testa utrustning som behövs för forskningsexperiment vid stora forskningsanläggningar, till exempel vid materialforskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) och forskningsanläggningen för synkrotronröntgenstrålning, MAX IV i Lund.

Facility for Research Instrumentation and Accelerator Development (FREIA)

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability

Uppsala universitet är ett av de lärosäten som deltar i ett nytt stort forskningsprogram inom materialforskning som ska skapa bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle. Forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability fokuserar på bland annat omvandling, lagring och distribution av ren energi och att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga föreningar med cirkulära hållbara material.

Nytt stort forskningsprogram för framtidens material

Forskargruppen Material i medicin

Inom forskargruppen Material i medicin undersöker forskarna samspelet mellan syntetiska material och levande vävnader från nano- till makronivå. Målet är att utveckla bättre biomaterial för medicintekniska produkter och leveranssystem för läkemedel, med fokus på att undersöka de mekaniska och biologiska reaktionerna.

Forskargruppen Material i medicin

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material

Inom avdelningen för nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala universitet forskar man bland annat om nanocellulosa för biomedicinska applikationer, nanosäkerhet och biokompatibilitet, hållbar elektrisk energilagring och den mesoporösa magnesiumkarbonaten Upsalite.

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin