Social hållbarhet

Hur kan vi skapa ett hållbart samhälle som förenar ekonomisk utveckling, social välfärd, demokrati, rättvisa och sammanhållning med en hållbar miljö? Ekonomiska, politiska, rättsliga, sociala, historiska, rumsliga och kulturella frågor har alla stor betydelse för hur vi formar framtidens samhälle. Forskning och utbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är viktigt för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling.

Vid Uppsala universitet finns en bred forsknings- och utbildningsmiljö inom bland annat ekonomi, sociologi, historia, psykisk hälsa, social välfärd, mänskliga rättigheter, miljörätt, segregation, rasism, arbetsmarknad och skolans utveckling. Det handlar om humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som i kombination med forskning inom teknik, natur och hälsa kan hjälpa oss att förstå vårt samhälle och bidra till en hållbar utveckling.

En gammal persons händer räcker över en planta till ett barns händer.

Exempel på pågående forskning

Exempel på centrum och forskning

WOMHER – Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan

Tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på kvinnors psykiska hälsa i den reproduktiva åldern.

WOMHER – Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle – CRS

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet, ett Centre of Excellence för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt.

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle – CRS

CNDS – Centrum för naturkatastroflära

Säkerhet och krisberedskap – Centrum för naturkatastroflära (CNDS) bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom forskning om ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

CNDS – Centrum för naturkatastroflära

Circus – Centre for Integrated Research on Culture and Society

Plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning. Syftet är att stimulera och utveckla problemdriven och tvärgående forskning och utveckla kompetenser vid Uppsala universitet för problemdriven forskning för att identifiera och främja studier av centrala kulturella teman och aktuella samhällsproblem.

Circus – Centre for Integrated Research on Culture and Society

Alva Myrdal-centrum

Alva Myrdal-centrum bedriva forskning med ett tvärvetenskapligt perspektiv med forskare inom bland annat freds- och konfliktforskning, kärnfysik, artificiell intelligens (AI) och statsvetenskap. Målet att bidra till en säkrare värld för hela mänskligheten.

Alva Myrdal-centrum

Urban Lab

Urban Lab är ett kvantitativt inriktat forskningsprogram som bildades i slutet av 2019 och drivs som ett samarbete mellan nationalekonomiska institutionen och IBF.

Syftet är att skapa en aktiv och multidisciplinär forskningsmiljö för kvantitativa studier av frågor kopplade till städer och urbaniseringsprocesser. Forskningen kombinerar metodologiska kompetenser från olika discipliner med tillgången till den stora mängd geokodade mikrodata som finns i IBF:s databas GeoSweden.

Urban Lab

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin