Batteries Sweden (BASE)

Batteries Sweden (BASE) är ett kompetenscentrum för batteriforskning finansierat av Vinnova. Med innovationsdrivna forskningsprojekt, där akademi och företag samarbetar som bas, skapar BASE en stabil plattform för excellent världsledande batteriforskning i Sverige. Plattformen möjliggör implementeringen av nya vetenskapliga genombrott i industriella tillämpningar, vilket stärker Sveriges förmåga att konkurrera på en framtida batterimarknad.

Inom BASE utvecklas innovativa lösningar för billigare, hållbara samt miljövänliga batterier med hög energilagringskapacitet. Fokus ligger på utvecklingen av nya material, komponenter och battericeller, baserade på litium men också andra ämnen. En viktig del är också att säkerställa miljövänlig produktion genom användning av livscykelanalys (LCA) och återvinning.

Centrumets långsiktiga vision är att bidra till lösningar för energilagring, vilka är nödvändiga för övergången till ett fossilfritt samhälle.

BASE har för närvarande 21 partners: 17 industriella och 4 akademiska. Finansieringen kommer från akademin, industrin och Vinnova, med en total budget på cirka 100 MSEK. Centret är planerat att drivas i 5 år från 2020 till 2025 och kommer att engagera experter från den akademiska världen och industrin som delar det gemensamma målet att utveckla ultrahögpresterande batterier.

Projektledare: Kristina Edström

Batteries Sweden (BASE):s webbplats

Centrumet finansieras av Vinnova.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin