3.1.1 Enheten för reskontra och betalningar

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för ekonomi och upphandling

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin