32.1.9 Materialfysik

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Gabriella Andersson, 018-471 3589

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin