36.1.4 Luft-, vatten- och landskapslära

Del av Institutionen för geovetenskaper

Avdelningsföreståndare, programansvarig professor:

Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se, 018-471 2509

Studierektor:

Rickard Pettersson, rickard.pettersson@geo.uu.se, 018- 471 2525

Forskarutbildningsansvarig Meteorologi:

Anna Rutgersson, anna.rutgersson@met.uu.se, 018- 471 2523

Forskarutbildningsansvarig Miljöanalys:

Giuliano Di Baldassarre, giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se, 018-471 7162

Forskarutbildningsansvarig Hydrologi:

Fritijof Fagerlund, fritjof.fagerlund@geo.uu.se, 018- 471 7166

Forskarutbildningsansvarig Naturgeografi:

Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se, 018- 471 2509

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/luft--vatten--och-landskapslara

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin